logo-vamex-vector

Systémy hliníkovej steny

Systémy hliníkovej steny

MC Wall

Jedná sa o fasádny presklený systém. Pozostáva zo zvislých stĺpov a vodorovných priečok, spojených špeciálnymi tŕňami z ušľachtilej ocele. Tento spoj poskytuje veľmi vysokú nosnosť spoja a to v rovine tlaku vetra aj v rovine tiaže výplne. Zároveň je možné použiť tradičné C, S, spoje ako aj montáž len skrutkami z čela.

 • Šírka profilov: 55 mm (možnosť použitia krycej lišty 50 mm)
 • Možnosť použitia hrúbky výplne: 1 – 58 mm
 • Kompletný sortiment stĺpov a priečok vzhľadom na statické požiadavky
 • Rôzne tvary krycích líšt
 • Možnosť nastavenia izolátorov v závislosti na hrúbke výplne
 • Izolátory: v štandarnej verzii a verzii HI (zvýšená izolácia)
 • Zlepšenie systému napojenia fasády s obvodovým plášťom budovy, s cieľom uľahčiť použitie paropriepustných fólií a parozábran po obvode podľa nových smerníc inštalácie stien z hliníka
 • Tepelná izolácia Uf v rozmedzí 0,9 – 2,5 W/m2K

 

MC Glass

Veľmi podobný systém ako MC-WALL, avšak bez viditeľných vonkajších krycích líšt.Použitie môže byť ako celoštrukturálne , alebo pološtrukturálne (s viditeľnými horiz. alebo vertik. vonkajšími lištami. Medzera medzi sklami je vyplnená štrukturálnym tmelom.

Mc Glass Aliplast
Mcglass2
Mcglass1

 

MC Passive

Fasádny systém vychádzajúci zo sysému MC Wall. Tvar a spôsob tesnenia (izolátory s prídavnými krídlami) však výrazne zlepšujú tepelno-technické vlastnosti. V závislosti od  typu a tvaru je možné dosianuť súčiniteľ steny Uf 1,0.

 

Konštrukcia je upevňovaná ku konštrukcii budovy systémovými ramenami. Prednosťou tohoto riešenia je navodenia vonkajšieho efektu rovnej hladkej sklenenej tabule a hliníkových profilov. Všetky vonkajšie komponenty ležia v jednej rovine. Toto riešenie umožňuje vytvorenie efektu štrukturálnej fasádnej plochy.

 

Tanagra

Tento systém je veľmi populárny z toho dôvodu, že ako stĺpy, tak aj priečky sa používajú rovnaké profily, čo jednoznačne zefektivňuje celkovú prácu s fasádou a cenu celého systému. Dĺžka profilov je individuálna. Systém je samozrejme veľmi dobre tepelne izolovaný.

Tg2
Tg1
Tg
 
 

Nechajte si vypracovať cenovú ponuku


  Čo Vás zaujíma ?

  Nahrajte podklady k cenovej ponuke

  Napr. rozmery okien,typ, počet, atď. (max. veľkosť súboru 1MB)